Lezingen in de bibliotheek van Moon

Bij de buren van de Westelijke Eilanden een serie lezingen die ook voor Zeehelden interessant zijn:

 

3e serie 10, 17 en 24 februari 2017

 

Wij organiseren in de wintermaanden vele leuke avonden met interessante sprekers, mede na aanleiding van de gidswandelingen en het door ons in 2016 uitgegeven boek "Westelijke Eilanden 1615-2015" (over Bickers-, Prinsen- en Realeneiland). Vaak is er een link naar het boek en de geschiedenis, maar ook diverse onderwerpen die ons verleden en heden verbinden. O.a. over kunst, slavenhandel (WIC), krakersacties, vrijhandelsverdragen, burgerinitiatieven, vogels op de eilanden, kunstenaars/kunst van de eilanden....en meer bijzonders komt eraan.

De lezingen zijn op VRIJDAGAVONDEN 
in de hip/chique bibliotheek (in de voormalige Rizla fabriek)
van Moon op  Bickersgracht 56hs, 1013 LG Amsterdam-C. 

Info Gidswandelingen: http://gidswandeling.weebly.com/

Huis is open om 20 u                      
Lezing start 20.15 u               tot ca. 22.15 u, tussenin een pauze 
Toegang € 8 pp per lezing    (incl. een koffie of thee bij entree)
Toegang € 5 pp per lezing voor stadspashouders met groene stip
Voor een drankje in de pauze of na afloop, neem svp cash mee                                                 
Reserveren is nodig vanwege het beperkte aantal plaatsen. Zie onderaan hoe dat gaat. 

 

Lezing 6:  vrijdagavond 27 januari a.s.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar !!

'Elitaire heren met moderne idealen' door Laura van Hasselt', conservator Amsterdam Museum

In de 17e eeuw was er een traditie van armen- en wezenzorg door rijke burgers. Veel later kwamen de elitaire heren met hun moderne idealen: Amsterdamse                                                                        burgerinitiatieven in de negentiende eeuw.

 

Lezing 7:    vrijdagavond 10 februari 2017
'De Amsterdamse slavenhandel en de West Indische     Compagnie'  door Dr. Leo Balai

In 2011 promoveerde Leo Balai aan de Universiteit van Amsterdam op “ De geschiedenis van het slaven-schip Leusden"  In de geschiedschrijving van Amsterdam is tot nu toe weinig geschreven over de periode waarin de stad en haar bestuurders zich intensief met slavernij en slavenhandel hebben beziggehouden.
Vanaf de oprichting van de West-Indische Compagnie in 1621 en de Sociëteit van Suriname in 1683 waren Amsterdamse bestuurders echter nauw betrokken bij de trans-Atlantische slavenhandel. Zij waren weliswaar bestuurders op afstand maar profiteerden toch op verschillende manieren van deze handel in mensen. Ze werden ook nauwkeurig op de hoogte gehouden van het vervoer van de gevangen genomen Afrikanen naar de plantages in Amerika. Zij wisten welke mensonterende omstandigheden er in de koloniën heersten en de meedogenloze manier waarop de slaven werden onderdrukt en mishandeld.   

 

Lezing 8:   vrijdagavond 17 februari 2017
'Over hedendaagse vrijhandelsverdragen met o.a. analyses van TTIP, CETA' door Guus Geurts

Overzicht huidige milieu en sociale problematiek rond voedselvoorziening - Waarom werkt de vrije-markt-theorie niet in de landbouw? - Overzicht en historie Europees - en internationaal handels- en landbouwbeleid - Analyse van TTIP en CETA; gevolgen voor boeren, MKB en het milieu. Guus Geurts is vooral actief op het snijvlak van landbouw, milieu en globalisering. Sinds 2015 coördineert hij de TTIP en landbouw-coalitie waarin boerenorganisaties, Milieudefensie, FNV Agrarisch Groen en Bionext samenwerken. Hij schreef o.a. "TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorziening". 

 

Lezing 9.    vrijdagavond 24 febr 2017  
'De geschiedenis van de Joden in Amsterdam'                 door Drs.Jan Melkert, cultuurhistoricus

Onze westerse cultuur is voor een belangrijk deel geënt op elementen uit de Grieks/Romeinse en Joods-christelijke cultuur. In deze lezing gaan hij met name in op de geschiedenis van het joodse volk. We volgen de omzwervingen in de oudheid, tijdens de diaspora tot aan de vestiging van de staat Israël. Jan Melkert, cultuurhistoricus, studeerde geschiedenis aan de UvA met bijvakken kunstgeschiedenis en filosofie en was 30 jaar docent geschiedenis en kunstgechiedenis.

RESERVEREN voor een lezing/lezingen

via galeriemoon@hotmail.com of bel Moon 06-22210481 of kom langs in de galerie op de Grote Bickersstraat 71 tijdens openingstijden. Pas na ontvangst van uw betaling(en) op NL11 INGB 0004792495  tnv M. Kugel, is uw plaats definitief gereserveerd. Vermeld bij overmaken svp duidelijk datum (data) van de lezing(en), uw naam, mail en telefoonnr. 

Mocht u pas op de avond zelf beslissen te komen, dan proberen we alsnog een plekje te vinden.....wel graag vooraf bellen en cash uw betaling meenemen en vol is vol.

Vervolg: deze lezingenserie gaat verder in mrt/april 2017 met nog meer interessante onderwerpen en sprekers, stuur dit ook door aan uw vrienden/kennissen en buurtgenoten. 

Monica Kugel & Willem van der Horst
Galerie/winkel/atelier Moon,zie ook www.galeriemoon.nl
Grote Bickersstraat 71, Bickerseiland, Amsterdam-C.
Open: elke donderdag t/m zondag 13-18 u. 
06-22210481 (monica) of 06-40025386 (willem)