Tunnel en Dijkpark Houthaven

Uitnodiging infoavond en participatieavond Tunnel en Dijkpark Houthaven op 11 juni 2015

Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor de informatie en participatieavond van de Tunnel en Dijkpark in de Houthaven op donderdag 11 juni. Bijgaand de uitnodigingsbrief. Alle vragen kunnen dan gesteld worden, de projectleiders zijn dan ook aanwezig.

Bredeschool Houthaven
Revaleiland 1
19:00-21:00 uur