Bestemmingsplan Oude Houthaven

U bent van harte uitgenodigd voor een informatieavond over het 'Bestemmingsplan Oude Houthaven' en het participatieproces voor het 'steigerplan Oude Houthaven' op:
Woensdag 13 mei 2015
19:00 - 20:00 uur Werkgebouw Het Veem
Van Diemenstraat (Publieksingang met'Rode Ballonen')
Informatie over het 'Bestemmingsplan Oude Houthaven'
Het Bestemmingsplan Oude Houthaven richt zich op het mogelijk maken van wonen op het water in het deel van de Oude Houthaven waar nu tijdelijk wordt gewoond.
Informatie over het participatieproces 'steigerplan Oude Houthaven'
Belanghebbenden zullen de mogelijkheid krijgen mee te denken over het steigerplan Oude Houthaven en hoe invulling gegeven kan worden aan het openbare karakter dat het gebied in de toekomst zal krijgen. Op 13 mei willen wij u informeren over het participatieproces en willen een par- ticipatiegroep samenstellen met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen. De participatie groep wordt vervolgens uitgenodigd voor participatiebijeenkomsten, waarin we in een klein gezelschap verder kunnen nadenken over de invulling van het steigerplan.
Kijk voor meer informatie op 'amsterdam.nl/houthaven' onder de rubriek 'Nieuws'.

Programma 19:00-20:00 uur
• Toelichting Bestemmingsplan Oude Houthaven
• Uitleg participatieproces steigerplan Oude Houthaven
• Samenstellen participatiegroep

Vragen
Heeft u vragen over de informatieavond, dan kunt u contact opnemen met mij, Sietske Egas via s.egas@amsterdam.nl.
Ik heet u van harte welkom op woensdag 13 mei 2015.