Mixen in Mokum

Beste Buurtbewoners, partners in de wijk,

Hierbij wil ik u attenderen op een nieuwe start van het project Mixen in Mokum in Westerpark. Mixen in Mokum is een taal door conversatie en ontmoetingsproject.

Waar inwoners van Amsterdam die de Nederlandse taal goed spreken samen met Amsterdammers die taal beter willen leren spreken samen afspreken.

Om 1 x per week een uurtje al pratend te gaan wandelen, fietsen door de buurten van Amsterdam, en 1 x in de maand samen met alle deelnemers in West op excursie of mee spelen op een taalspeelavond.

Om de nieuwe Amsterdammers de mores en routes door Amsterdam te leren kennen. Wat voor Amsterdammers heel gewoon is, kan voor de nieuwe Amsterdammer totaal nieuw en een openbaring zijn.

Door de onderlinge gesprekken zal de Nederlandse taal wat logischer worden.

De informatiebijeenkomst is op donderdag 2 oktober voor heel West is buurthuis de Havelaar, van 19.00 – 20.00 uur. Het adres is Douwes Dekkerstraat 2

Als u zich wil opgeven als een Amsterdammer die geïnteresseerd is in een andere cultuur en graag wil praten en de stad wil met alle biezonder plekken wil laten zien aan een nieuwe Amsterdammer?

Of als u iemand kent die de Nederlandse taal beter wil leren spreken door middel van conversatie en ontmoeting?

Dan kunt u zich opgeven bij mij, Marienna Triesscheijn, m.triesscheijn@abc-west.nl Tel:06 - 14624285 ook als meer informatie wil voor Mixen In Mokum in Westerpark!

U kunt zich ook opgeven bij uw Sociaal wijkteam in de Koperen Knoop of bij buurtcentrum Horizon.

Alvast bedankt, het is een erg leuk project en je spreekt af wanneer je kunt en volgens mij inpasbaar in elke levensstijl ;p

Laat me weten, dank en met vriendelijke groet, Marienna Triesscheijn