Spaarndammerberichten

Beter een goede buur ... Nieuws over bibliotheek en een grootse maaltijd.

Onze buurtbibliotheek bestaat nog! Er zijn goede ontwikkelingen gaande wat betreft de Spaarndammerbibliotheek. Er is een nieuw rayonhoofd gekomen, Astrid Vlug. De bibliotheek wil graag meer contact met de gebruikers, b.v. over activiteiten, en bouwt daarom een mailbestand op van geïnteresseerde lezers Spaarndammer bibliotheek. Ook staat het rayonhoofd open voor tips van de gebruikers b.v. over de aanvraag van het boekenbestand. Dat lijkt ons een goed idee, en daarvoor staan we het mailbestand dat indertijd is opgebouwd voor behoud de spaarndammerbieb aan de OBA af. U kunt natuurlijk altijd doorgeven als u niet meer op het adressenbestand wil staan .Het is een verouderd bestand, onze excuses als we u er niet uit hebben verwijderd, als u ons dat al eerder vroeg, digitaal lukt het ons niet de aangepaste bestanden over te dragen.

We nodigen buurtbewoners graag uit voor het SpaardammerEten!

Datum: Woensdag, 09 April 2014, vanaf 18:00 uur tot 20.00 uur
Waar: Spaarndammerbibliotheek, Spaarndammerstraat 490.

We hopen, dat er veel mensen komen aanschuiven! We willen graag mensen uit de hele buurt aan tafel hebben, oud en jong, mensen die hier al lang wonen of net naar de Spaarndammerbuurt verhuisd zijn, verschillende nationaliteiten en uit alle beroepen! Dus vraag jouw buren, vrienden en neem nog iemand mee :-)

SpaarndammerEten - Hoe werkt het? Wat is het?

Bij SpaarndammerEten delen we gezelligheid en iets lekkers, leren buren kennen en verschillende locaties in de buurt. Elke deelnemende buur kookt iets lekkers voor 1+ persoon en neemt het mee om het dan ook met die andere buren te delen. Het is een gezellige ontmoeting voor de deelnemers en voor de gastlocatie.
Verder willen we ook samen koken, elkaar inspireren en van elkaar leren, leuke acties rond om eten organiseren en echte SpaarndammerFoodies worden.

Wij (Ada, Marjette en Gabi) nemen ook spullen mee, zoals borden, bestek en drank. Wij nodigen uit en zorgen dat de locatie na het eten er net zo uit ziet als voor het eten.
Heel graag zien wij als iemand van de gastlocatie ook aanwezig is en mee aan tafel zit. Zo kunnen de deelnemers ook iets meer over de locatie leren.

We waren al bij verschillende locaties zoals de Horizon, Effe bij moeder aan, Mozaik Lagarto, Hebron. En we hebben ook nieuwe organisaties gevraagd of we daar mogen eten cq gebruik mogen maken van hun locatie, bij voorbeeld de OBA, VOLTA, Het Schip, op het boot van Ad van Deventer, het Westerpark en het achtertuintje van Kadorient voor in de zomer.

Neem je eigen bordje en bestek mee.

Deze keer willen we op tijd ook weer de locatie uit (rond 20:00), dan kunnen de medewerkers van de OBA ook op tijd naar huis.

U kunt zich opgeven bij:

Gabi Gaffron

+31 6 437 839 72
gabi.gaffron@gmail.com