Buurt aan zet

Alvast noteren: op 15 april (dat is anders dan eerder verteld ...) vergadert het buurtplatform en beslist onder meer over de besteding van het buurtbudget.