Barentszplein

Speeltuingebouw Barentszplein

Op maandag 17 maart start Stadsdeel West met de herinrichting van het Barentszplein en de renovatie van het speeltuingebouw. Deze datum is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. De werkzaamheden zijn, als alles volgens planning verloopt, eind november 2014 gereed.
Wat gaat er gebeuren?
Het Barentszplein - zowel het speelplein als de omliggende straat - krijgt een nieuwe inrichting. Daarnaast wordt het speeltuingebouw gerenoveerd.
Renovatie speeltuingebouw
Vanaf 17maart wordt het speeltuingebouw helemaal gerenoveerd en verduurzaamd. Het gebouw krijgt een nieuw jasje met een nieuwe gevelbekleding, een rood dak en een groene vegetatielaag.
Tijdens deze werkzaamheden kan het speeltuingebouw tijdelijk niet gebruikt worden. Nadat het gebouw is opgeleverd, opent de speeltuinbeheerder van IJsterk de deuren weer.Herinrichting speeltuin en straat
Het speelplein krijgt nieuwe speeltoestellen, een voetbalkooi, fonteintjes en veel groen aan de randen. De straat krijgt een nieuw profiel en nieuw bestratingmateriaal (gebakken klinkers). Om de verkeersveiligheid te verbeteren, komen op verschillende plekken verkeersdrempels. Ook komen er meer fietsparkeerplaatsen. Acht bomen moeten gekapt, waarna er negen nieuwe bomen terugkomen (één daarvan is al aangeplant). Rondom de bomen brengen we grondverbetering aan, om wortelopdruk tegen te gaan en om de conditie van de bomen te verbeteren.
Naast het stadsdeel voeren ook enkele diensten en bedrijven werkzaamheden uit, zoals Liander en Waternet die kabels en leidingen vervangen.
Planning
De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd om de overlast voor de omgeving te beperken:
• Fase 1 - 17 maart t/m 18 juli
Renovatie speeltuingebouw en inrichting speeltuin (van)
• Fase 2 - 18 augustus t/m 26 oktober
Straat Barentszplein (verlengde tussen Barentszstraat tot kruising Westerdoksdijk
• Fase 3 - tweede helft november Planten bomen en groen