BERICHT van de BEWONERSCOMMISSIE OUDBOUW Zeeheldenbuurt –Eigen Haard

Beste mede-huurders,
1. Wasrekjes en bloembakken

Het huishoudelijk reglement (HR) dat de bewoners /huurders van de blokken aan weerszijden van de Van Neckstraat onlangs ontvingen, is van de nieuw opgerichte Verenigingen van eigenaren (VVE) Schipper en Matroos. Schipper is het blok grenzend aan de speeltuin, met daarin Buurtkamer Parlarie. We kregen meerdere vragen over het verbod om plastic plantenbakjes aan de buitenkant op te hangen, en over het verbod op wasrekjes buiten de gevel. Wasrekjes zijn een oude gewoonte in deze buurt, vooral waar geen balkons zijn. Vooral de oude huurcontracten zijn minder streng dan dit nieuwe reglement. De huurders zijn gebonden aan hun eigen huurcontract, ze kunnen dus niet worden gedwongen om opeens aan strengere regels te voldoen. In de praktijk zal het niet zo’n vaart lopen allemaal.
2. Tochtende ramen en deuren; koude, vochtige woningen
In het complex 1111 (de woonblokken aan weerszijden van de Van Neckstraat) zijn veel klachten over tochtende ramen. Bij hardnekkige klachten , die niet via tochtstrips kunnen worden verholpen, kunnen in een aantal gevallen de problemen verminderen door het opnieuw afstellen van de ramen. Dat doet Produktiestroom in opdracht van Eigen Haard. Dan moet U tussen 8 en 9 uur de opzichter bellen,Frank van Rooij, telefoonnummer 6801750. Klachten over "tocht" via het algemene nummer van Eigen Haard worden niet in behandeling genomen. We adviseren u om als klachten niet worden verholpen, opnieuw klachtmelding te doen. De namen van de betreffende blokken ,nu ze geleidelijk worden verkocht, zijn: VVE Matroos (blok met de wasserette) en VVE Schipper . De bewonerscommissie oudbouw is te bereiken via de secretaris p.breedveld2@kpnplanet.nl of via Mariënna van ABC 06-14624285. De commissie denkt met Steunpunt wonen en enkele huurders na over isolatie van wanden, vloeren (begane grond) en plafonds (bovenste etage). Tegen een beperkte huurverhoging zouden huurders dan kunnen kiezen voor het verbeteren van hun eigen woning, waardoor de stookkosten verminderen. Wilt u meehelpen om dit te bereiken? Meld u aan bij de commissie of tijdens de energiespreekuren van Steunpunt wonen op 18 en 20 februari in de buurtkamer, zie uitnodiging op de achterzijde.
3. Beheerde fietsenstallingen
Jack van Lieshout van De Baron zoekt samen met Eigen Haard op verzoek van het stadsdeel naar mogelijkheden om een tweede openbare stalling te realiseren, naast de stalling die er al is in de Barentszstraat. Die stalling heeft een wachtlijst. Bent u ook op zoek naar een stallingplek? U kunt zich alvast melden bij : dbaron@xs4all.nl
Met vriendelijke groet, namens de bewonerscommissie Rens Mol, Marlene Mijnals, Nathalie Kelders, Nel Breedveld