Infanten – Jolika Sudermann

Top mimetheater in de buurt:

Op een video van eind jaren ’80 zit een klein meisje in een opblaasbootje met een vergiet te spelen. Ze is verzonken in haar spel, houdt het vergiet op haar hoofd, wang, buik, en zingt met een hoge vertellende stem. Dan is er onderdrukt gelach te horen van haar ouders achter de camera. Zodra het meisje hun blikken opmerkt beginnen ze harder te lachen. Haar gezicht kleurt rood, het zingen verstomt en ze stopt met spelen.
Het meisje is Jolika Sudermann, nu mimespeler, choreograaf, theatermaker en nog altijd even gefascineerd door de manier waarop ze als peuter de wereld ervoer. Als ze naar die video van zichzelf kijkt, krijgt ze het gevoel dat ze iets verloren heeft. In maart 2012 start ze het project Infanten, en gaat samen met acteurs Dwayne Toemere en Hilde Labadie op zoek naar een pad dat terug voert naar de belevingswereld van de peuter. In een crèche observeren ze 1 tot 3 jarigen. Uit hun bevindingen stellen ze een set van regels op, die vervolgens in de studio als gids dienen voor hun ‘terugtocht’. Met het loslaten van alles wat fysiek in de weg zit om die peutermotoriek te vinden, worden de performers ook geconfronteerd met de complexiteit van het loslaten van mentale obstakels, zoals bewustzijn, zelfcensuur en kennis.

Deze week gaat de voorstelling Infanten in première in Het Veem Theater.
Het is een Mime voorstelling die goed toegankelijk is voor een breed publiek – dus ook voor onze buren, kinderen, families.

De voorstelling begint donderdag 07 nov t/m zaterdag 09 nov om 20.30 uur en op zondag 10 nov om 16.00.