Leesgroep bibliotheek

De tweede leesgroep voor Senioren in de Spaarndammerbibliotheek is van start!

De initiatiefnemers zijn op zoek naar enthousiaste lezers om de groep te versterken.

Belangstelling? Bel met of met Martie Woudhuizen (tel 6273564) of Roos Sneep (tel 7722534).

Hoe werkt het met een leesgroep?

De leesgroep leest per seizoen 5 titels Nederlandstalige literatuur. Op 5 maandagochtenden per jaar komt de groep bijeen in de Bibliotheek om het gelezen boek met elkaar te bespreken. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen worden per boek leeswijzers geleverd. Daarin staat informatie over boek en schrijver, kritieken op het boek en vragen die behulpzaam zijn bij de bespreking.

De eerstkomende bijeenkomst is op maandagochtend 16 december. Dan wordt het boek Publieke Werken van Thomas Rosenboom besproken. Een ieder die zich de komende tijd opgeeft voor de groep ontvangt per omgaande de leeswijzers. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Meer informatie : www.anbo-amsterdam.nl > leesgroepen of www.senia.nl waarmee nauw samen gewerkt wordt.