Buurt aan zet

Alvast noteren: op 15 april (dat is anders dan eerder verteld ...) vergadert het buurtplatform en beslist onder meer over de besteding van het buurtbudget.

Barentszplein

Speeltuingebouw Barentszplein

Op maandag 17 maart start Stadsdeel West met de herinrichting van het Barentszplein en de renovatie van het speeltuingebouw. Deze datum is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. De werkzaamheden zijn, als alles volgens planning verloopt, eind november 2014 gereed.
Wat gaat er gebeuren?
Het Barentszplein - zowel het speelplein als de omliggende straat - krijgt een nieuwe inrichting. Daarnaast wordt het speeltuingebouw gerenoveerd.
Renovatie speeltuingebouw

Informatieavond 6 maart gaat niet door

De informatieavond over de pakhuizen/shortstayhotel Zoutkeetsgracht op donderdag 6 maart van 7 tot 9 gaat niet door. Door enkele misverstanden is het niet gelukt alle betrokkenen op dezelfde avond bij elkaar te treffen.

Een mooi sierhek

Na vele jaren van gepuzzel is het eindelijk zo ver !!
Er komt een mooi sierhek en mooier groen op de hoek Van Diemenstraat/Van Linschotenstraat !!
Opening: donderdag, 13 maart a.s., om kwart over vier !! Komt dat zien. misschien wel het laatste optreden van onze buurtwethouder stadsdeel west, Dirk de Jager, nu na de verkiezingen van 19 maart de stadsdelen worden opgeheven.

400 JAAR WESTELIJKE EILANDEN

Westelijke Eilanden anno 1649

1E NIEUWSBRIEF VIERING 400 JAAR WESTELIJKE EILANDEN februari 2014

Beste sponsors, deelnemers en geinteresseerde buurtbewoners

BERICHT van de BEWONERSCOMMISSIE OUDBOUW Zeeheldenbuurt –Eigen Haard

Beste mede-huurders,
1. Wasrekjes en bloembakken

Houd uw buurt graffiti vrij !

Eigen Haard heeft in de Zeeheldenbuurt altijd goed en effectief na meldingen snel graffiti verwijderd, Daardoor werd het in onze buurt nooit zo woest beklad als b.v. in de Marnixstraat . Ze hebben nu een ander systeem.
Je moet nu graffiti rechtstreeks melden bij de nieuwe verwijderaar Graffiti-ex B.V. Telefoon: 030-6663473 of per e-mail eigenhaard@graffiti-ex.nl
noteer deze gegevens vast svp !
het is de bedoeling dat in elk EH complex een kaartje komt met het telefoonnummer en het mailadres.

PLATFORM ZEEHELDENBUURT

dinsdag 21 januari 2014, Buurtkamer Parlarie, Barentszstraat 28, half 8

Ieder die woont of werkt in de Zeeheldenbuurt, en zich wil bezig houden met de belangen van de Zeeheldenbuurt, is van harte welkom

AGENDA

Digitale buurtschouw

Oproep: 5 bewoners nodig voor digitale buurtschouw

Beste bewoners van de Zeeheldenbuurt,

Stadsdeel West heeft een 'buurtschouw app' ontwikkelt die zij graag wil testen als pilot in o.a. de Zeeheldenbuurt.
Hiervoor hebben wij 5 bewoners nodig die met de buurtcoördinator en wijkbeheerder een middag digitaal willen schouwen met deze app.
Het zal gaan om een woensdagmiddag, waarschijnlijk in de laatste week van januari (hangt af van aantal aanmeldingen).

Pagina's

Abonneren op Parlarie RSS